ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 9
2 คณิตศาสตร์ 8
3 ภาษาต่างประเทศ 24
4 วิทยาศาสตร์ 4
5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9
6 สุขศึกษา และพลศึกษา 4
7 การงานอาชีพ 4
8 คอมพิวเตอร์ 3
9 ทัศนศิลป์ 3
10 การศึกษาปฐมวัย 8
11 ดนตรี 8
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4
13 นาฏศิลป์ 4